About us desart.bg

Общи условия
за покупко-продажба през електронен магазин www.desart.bg

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин на Дезарт. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба Дезарт ЕООД и Клиента.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

а/ ДЕЗАРТ е дружество с наименование „Дезарт” ЕООД, ЕИК: 112609750, ДДС номер: BG112609750, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик 4400, ул. „княз Александър Батенберг” 35, производствена база и склад: с. Драгор 4406, област Пазарджик, "Индустриална Зона - фирма Дезарт", предоставящо стоки и услуги онлайн посредством електронния магазин: www.desart.bg , тел.: +359 889 286 056 и +359 888 40 75 25. E-mail: office@desart.bg
б/ Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в електронния магазин, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
в/ Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.
г/ Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес www.desart.bg.
д/ Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Дезарт предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през електронния магазин стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

1.2 Договорът за продажба между Дезарт и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Клиента, а при заявка на не налична стока договорът се смята сключен в момента на заплащане на авансовата сума.

II. ПОРЪЧКА
2. Процедурата по поръчката от сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се направи поръчка е необходимо да попълните регистрационен формуляр.

Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка.

При успешно приключване на поръчката, служител на Дезарт ще се свърже с Клиента по предоставения телефон за контакт, като ще потвърди, че стоката е налична, след което ще изпрати имейл, че поръчката е потвърдена. В случай, че стоката не е налична, служителят ще информира Клиента, че не може да се извърши доставка. Ако клиентът е заплатил изцяло или частично поръчката, същият трябва да предостави сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него сума.

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от нашата фирма Дезарт, като се стараем да даваме възможно най-точна информация за  размерите, цветовете и материалите и техническите характеристики, но не носим, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация предoставена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, разнотоние (разлика в тоновете на цветовете на снимковия материал и реалния цвят на продукта, които могат да се породени и от различните настройки на цветоподаването на монитора на Клиента), както и при печатни грешки. 

III. ЦЕНИ
3. Всички представени в сайта цени са в български лева, евро или британски паундове и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, ДЕЗАРТ си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси и цената за базовата доставка чрез EcontExpressили Speedy, а когато е избрана услуга на DHL цената се посочва отделно.

IV. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА
4. Всяка заявка за покупка от ДЕЗАРТ през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
5. Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронна бланка публикувана на www.desart.bg.. В заявката задължително следва да се посочи адрес за доставка, имейл и телефон за контакти.
6. ДЕЗАРТ не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, ДЕЗАРТ се задължава да уведоми клиента и в най-кратък срок да възстанови направеното заплащане.
7. За неналичните стоки, ДЕЗАРТ посочва срок на доставка различен от този по раздел VIII “Доставка” от настоящите Общи условия, с който клиентът може да се съгласи или да откаже, поръчката. Посоченият срок от ДЕЗАРТ е ориентировъчен , а не фиксиран.
8. В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични ДЕЗАРТ следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл.
9. В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия и ще ги спазва безусловно” за покупко – продажба през електронния магазин, с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Клиента. По същият начин с отбелязване на отметка в полето „Запознат съм с допълнителната информация предоставена от Търговеца”, Клиентът преди да направи поръчка ще се запознае със задължителната информация по чл.47 от ЗЗП. Към допълнителната информация предоставена от ДЕЗАРТ ще бъде приложена бланка, която всеки Клиент ще може да изтегли, ако в последствие пожелае да се ползва от правото си по чл.50 от ЗЗП.
10. Със заявката за покупка, клиентът избира стоката и количеството.
11. Следваща стъпка е избиране начина на доставка (по куриер или със собствен транспорт). При доставка с куриер се посочва точен адрес за доставка.
12. Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва по следните начини:
а/ чрез превод по банков път /преди транспортиране на стоката/.
б/ плащане с PayPal акаунт
в/ плащане с банкова карта през 2CheckOut.
г/ с наложен платеж при доставка с куриер (само за България).

V. ПЛАЩАНЕ С БАНКОВА КАРТА
13. В случай, че бъде избрано плащане с банкова карта, ще се отвори криптираната страница на Дезарт, на която се намира модулът за плащане на 2CheckOut, където се въвеждат данни за картата. При успешна трансакция на екрана се визуализира транзакционна бележка, която може да се разпечати.
14. Видове банкови карти, които могат да се ползват: Master Card, Master Card Electronic, Visa, Visa Electron, American Express, Discover, Diners Club, JCB.
15. Данните, които Клиентът трябва да попълни при плащане с банкова карта са:
- номер на карта
- CVV
- дата на валидност
- име върху картата
16. При спазена процедура за поръчка на стока от електронния магазин на ДЕЗАРТ, на лице ще е и успешна трансакция с карта.
17. Пари от Клиент се удържат само при успешна трансакция. В този случай се генерира трансакционна бележка, която Купувачът (клиент) е добре да разпечати и запази.

VI. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА.
18.1. На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира ДЕЗАРТ, на следния имейл адрес: office@desart.bg , че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне стоката, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни. Същата може да бъде върната единствено на следния адрес: област Пазарджик, с. Драгор, Индустриална зона – Фирма „Дезарт” ЕООД. Заплатената от Клиента сума се връща по сметката, от която е платена стоката, след направен оглед и приемане на стоката от страна на ДЕЗАРТ. Стоката ще се приеме само, ако не е била монтирана вече или липсват следи от употреба и е в не нарушен търговски вид.

2. Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице на посочения по-горе адрес.

3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е повредена и да не е нарушена целостта на поставени от Дезарт стикери.

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ДЕЗАРТ, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, ДЕЗАРТ се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл.50.

18.2. Закупени артикули, като спално бельо, матраци, олекотени завивки и одеала, обикновени и декоративни възглавници, не подлежат на връщане съгласно чл.57 , т.5 от ЗЗП от хигиенна гледна точка.

18.3. За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените за тях суми.

19. Защита на личните данни. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ДЕЗАРТ и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, както и за всякакви други незбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ДЕЗАРТ, както и целите на обработката и използването.

20. Преглед на стоката и рекламации.При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Пазарджик, ул.”Александър Батенберг” 35 , e-mail: office@desart.bg, Телефони: +359 889 286 056 и +359 888 40 75 25.

VII. ДОСТАВКА
21.1. В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 7 /седем/ работни дни, но не повече от 20 /двадесет/ календарни дни, освен в случаите по т. 7 от настоящите Общи условия.

21.2. Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена.

22. Доставката се извършва чрез услугите на куриер /спедиторско дружество/ и е включена в крайната сметка на Клиента, освен при поискване на куриерски услуги на DHLи други експресни услуги.

23. Товаро–разтоварните работи при доставка не са отговорност или задължение на Дезарт /или на куриера/, а за получателя на стоката.

24. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката.

25. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

26. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за Дезарт не възниква задължение за нейното изпълнение.

27. В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка, чрез дебитна или кредитна карта или PayPal и не направи такова плащане, то за Дезарт не възниква задължение за доставка на заявената стока.

VIII. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА
28. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи.

29. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на продавача, Дезарт се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява и от крайната платената сума от клиента се приспадат разходите за изпращане и обратното връщане на стоката до склада на Дезарт. В случай, че използваният куриер има офис в локацията на Клиента, тя остава на съхранение в срок определен от условията на куриера, до взимането на стоката от клиента и заплащането при наличие на такси за престой и складиране на стоката от куриера. При последващо не взимане на стоката договорът за продажба автоматично се прекратява и от крайната платената сума от клиента се приспадат разходите за изпращане и обратното връщане на стоката до склада на Дезарт.

IX. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
30. Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената е включена стойността на транспортните разходи за базовата доставка чрез Econt Express или Speedy, а когато е избрана услуга на DHL цената се посочва отделно.

31.1. Цената на транспорта при използване на DHL се заплаща от Клиента съгласно установената сума, която е обявенaпри избирането на куриерска услуга на интернет страницата.

31.2. Уговореният транспорт за сметка на Купувача следва да се посочи в издадената сметка, фактура и други документи под следното наименование: „собствен транспорт”.

31.3. Плащането се извършва авансово чрез заплащане на цялата сума чрез посочените методи в т. 12.

31.4. При направена заявка за неналичен продукт, който ще бъде изработен по изискванията на клиента за стоката се заплаща аванс, в размер определен от служителите на електронния магазин. ДЕЗАРТ си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки.

31.5. Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на клиента, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума, Дезарт има право да откаже да сключи договор за покупко–продажба и доставяне на поръчаното.

31.6. Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.53 от Закона за защита на потребителите.

31.7. Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват в български лева, евро, американски долари или британски лири.

X. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ
32. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки, се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите. Адрес за жалби: гр. Пазарджик, ул. „кн. Александър Батенберг” 35, Телефон за връзка +359 889 286 056 или +359 888407525 (цената на разговора е според тарифния план на клиента), имейл: office@desart.bg

33. При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското /спедиторското/ дружество. В протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци.

34. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

35. Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има правото по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. Във всички случай на покупка на стоки се прилагат правилата на т.18 по – горе.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
36. ДЕЗАРТ полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефон: +359 889 286 056 или +359 888 40 75 25.

37. Всички размери обявени в електронния магазин са външни и включват най – външните габарити. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветове на продуктите поради разлика в цветопредаването на различните монитори.

38. ДЕЗАРТ не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на ДЕЗАРТ.

39. ДЕЗАРТ ЕООД притежава Удостоверение за администратор на лични данни №1416263 / 09.12.2015, вписано  в "Комисията за защита на личните данни" на Република България. ДЕЗАРТ гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ДЕЗАРТ за целите на изпълнение на договора за покупко - продажба и доставка на поръчани стоки.

40. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. ДЕЗАРТ си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.desart.bg, заедно със съобщение за промените.

XII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
41. Клиентът е длъжен да обезщети ДЕЗАРТ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи включително, но и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Клиентът е длъжен да обезщети ДЕЗАРТ и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

XIII. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
42. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

XIV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
43. Този сайт www.desart.bg е защитен от Българските закони за интелектуалната собственост и международните договори. Всички текстове и изображения в сайта са собственост на ДЕЗАРТ или трети лицензирани страни. Освен за употреба, разрешена от тези условия, вие не притежавате никакви права, в което и да е от съдържанието или други елементи на сайта.

ДЕЗАРТ включва търговските марки Desart, Дезарт, Desart.bg използвани по повод бизнес дейността на Дезарт ЕООД. Всички DESART марки са изключителна собственост на Дезарт ЕООД, нейните филиали или трети страни. Настоящото споразумение не Ви разрешава да използвате, която и да е Дезарт марка. Вие се съгласявате да не използвате никоя ДЕЗАРТ марка по никакъв начин без предварителното писмено съгласие на ДЕЗАРТ, което съгласие може да бъде отказано по усмотрение на ДЕЗАРТ. Неоторизирана употреба на марка ДЕЗАРТ може да представлява нарушение на законите, свързани с интелектуалната собственост.

XV. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
44. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съответният ред пред Административния съд към БТПП.

XVI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
45. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Политика за бисквитките

"Дезарт ЕООД"
не събира лична информация без Ваше знание и съгласие!

Ние "Дезарт ЕООД", дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: Пазарджик ул. „княз Александър Батенберг” №35; с ЕИК 112609750, използваме бисквитки или подобни инструменти на нашия сайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. В настоящото сме се постарали да обясним как правим това в съответствие с всички приложим стандарти и законодателство в областта.

Настоящата Политика за бисквитките е свързана с Общите условия за ползване на услугите на Desart.bg, но не е част от тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите  видовете технологии, които използваме, какво правят те и Вашия избор по отношение на тяхната употреба.

1. Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни („сесийни“) бисквитки. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

2. Как използваме бисквитки?

Използваме бисквитки с цел да направим нашата страница по-приятна и лесна за използване от Вас, да се улесни работата с Дезарт ЕООД чрез оптимизиране на съхранението на потребителски данни наред със запазване на Вашата анонимност, както и:

  • за да Ви идентифицираме, когато влезете в нашия онлайн магазин и да се гарантира, че това е валидно и оптимизирано за Вас и стандартите за безопасност са спазени.
  • да не забравяме, продукти, които сте добавили в кошницата.
  • за да може в сайта да се показват коректно наличностите на продукти, които можете да добавите към списъка за покупки в количката;
  • за анализ на данни, като например анализ на посещаемостта на нашата уеб страница.

Използваме следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са строго необходими, за да може сайтът да изпълнява своите функции и се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Използваме тези бисквитки за да установим автентичността на нашите потребители, когато те използват сайта, така че да можем да предоставим нашите услуги или за да можем да изпълняваме нашите Условия за ползване и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

 

Сесийни бисквитки

Тези бисквитки се съхраняват временно в рамките на посещението Ви в нашата уеб страница на Вашия компютър или устройство, а след това биват заличени. Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:

  • за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия сайт, без да е необходимо отново да се логвате;
  • за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни.

Бисквитки на трети страни:

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

Използваме Doubleclick.net - за ремаркетинг и дисплейни реклами на Google;

Използваме Facebook – с неговата помощ могат да се проследят действията на потребители, след като са видели или отворили реклама във Facebook. Това ни позволява да проследяваме ефективността на рекламите във Facebook и да събираме данни за статистически цели. Събраните по този начин данни са анонимни за нас, ние не получаваме информация за самоличността на потребителите. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват, така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebook може да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook 

Използваме Google Analytics на Google - за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик.

Използваме MailerLite на mailerlite.com -  за да дадем възможност на нерегистрирани потребители да се абонират за нашия безплатен бюлетин.

Използваме Yandex.ru - за генериране на информация за поръчки, посещаемост, показване за реклами.

Ако се притеснявате за рекламните бисквитки към трети страни генерирани от рекламодатели, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.


3. Защита

Дезарт ЕООД гарантира защита на Вашата лична информация от загуба, унищожаване, подправяне, манипулиране, неоторизиран достъп и неразрешено разкриване.

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки.

ВАЖНО! Ако блокирате нашите бисквитки в браузъра си, не можете да използвате някои части от нашата уеб-страница или функциите, споменати по-горе не могат да бъдат гарантирани. Това може да доведе до невъзможност за използване на сайта. Ако поставите в браузъра си опция "Изтрий всички бисквитки", настройките на браузъра се заличават, когато затворите браузъра. Освен ако не пречи на използването на бисквитки в настройките на браузъра Ви, нашата система изпраща бисквитки, когато посетите този сайт. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.

Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на част от нашия сайт да функционира правилно, включително и за функциите „вход“.


4. Връзки към други сайтове

На страницата на Дезарт ЕООД има препратки (така наречените "връзки"), които могат да доведат до уеб сайтовете на други фирми. За тяхното съдържание и стратегии за защита на данните Дезарт ЕООД не носи отговорност.

 

5. Разработване на стратегия за защита на интернет данни

При всички случаи развитието на сферата на личните данни ще се отрази на нашата стратегия за защита на личните данни. Ако трябва да има промени, ние ще дадем информация своевременно. Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на страницата на www.desart.bg. Всички промени влизат в сила незабавно. Тази политика е осъвременена за последен път на 16.05.2018 г.

За контакти

Ние от Дезарт ЕООД сме на разположение за всякакви въпроси, коментари и искания, свързани с тази Политика за бисквитките. Изпращайте ги на office@desart.bg или на телефон +359 889 286 056